Back
Next

ایدمو چیست؟

ایدمو، رویدادی ملی است که به منظور فراخوان و جذب ایده های فناوران در حوزه های منتخب از سوی مرکز پیشران فناوری‏های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه ای  (مرکز پیشرفت) برگزار می شود. این رویداد به عنوان یکی از الگوهای حمایتی و توسعه ای مرکز در سطح ملی و به صورت فصلی برنامه ریزی شده است که صاحبان ایده های برتر در آن از حمایت‏های ویژه مرکز پیشرفت بهره‏ مند خواهند شد.

   

نخستین رویداد ایدمو- مرکز پیشران فناوری های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه ای

فرآیند برگزاری
1.ثبت نام و ارسال ایده های فناورانه
شرکت کنندگان در این مرحله می بایست ایده های خود را به صورت کامل در چارچوبی که از سوی دبیرخانه رویداد در اختیار آنها قرار می گیرد در مدت تعیین شده در سایت رویداد ثبت و ارسال کنند.


2.داوری و ارزیابی ایده ها
در این مرحله، داوری و ارزیابی ایده ها توسط کمیته های تخصصی صورت گرفته و از هر حوزه، 10 ایده فناورانه برتر در تاریخ مشخص شده در برنامه زمان بندی رویداد برای ارائه ایده های خود در حضور هیأت داوران، نماینده شرکت های خصوصی، شتاب دهنده ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و... دعوت خواهند شد. پس از ارائه، 3 نفر از هر حوزه به عنوان ایده منتخب شناخته شده و جهت حضور و ارائه تفصیلی ایده خود در رویداد ایدمو دعوت خواهند شد.


3.برگزاری رویداد ایدمو
در روز برگزاری رویداد ایدمو، صاحبان ایده های منتخب به ارائه شفاهی در حضور هیأت داوران پرداخته و بر اساس نحوه ارائه، طرح تفصیلی و سایر مستندات، ارزیابی توسط هیأت داوران صورت می گیرد.


4.اعلام ایده های برتر و اهدای جوایز
مراسم تقدیر از صاحبان ایده های برتر در تاریخ تعیین شده در برنامه زمان بندی رویداد برگزار خواهد شد. جوایز در نظر گرفته شده برای افراد برتر شامل جایزه نقدی به مبلغ 3 میلیون تومان، اولویت بهره مندی از الگوهای حمایتی مرکز، شرکت در دوره های آموزش و توانمندسازی مرکز پیشرفت و شرکت در بازدیدهای علمی برنامه ریزی شده از سوی مرکز می باشد.
تقویم برگزاری نخستین رویداد ایدمو- مرکز پیشران فناوری های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه ای
ثبت نام و فایل راهنمای رویداد ایدمو- مرکز پیشران فناوری های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه ای
 
مرکز پیشران فناوری های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه ای