معرفی مرکز پیشرفت


مرکز پیشران فناوری های راهبردی و تحقیقات کاربردی زیست بومی منحصر به فرد و جذاب برای نخبگان، فناوران و کارآفرینان است تا بتوانند در شرایطی مناسب و متناسب با الگوهای فرهنگی و اجتماعی کشور توانمندی علمی خود را به ارزش افزوده اقتصادی و ثروت تبدیل نمایند. در زیست بوم پیشرفت ایده های فناورانه، صاحبان ایده، نخبگان و فناوران کشور سرمایه اصلی قلمداد می شود و تلاش می گردد با بهره وری حداکثری ایده های برتر و با قابلیت بیشتر به فناوری و ارزش افزوده تبدیل شود. مرکز پیشرفت بستری است که هر گروه دانش بنیان و یا نخبگان فناوری در هر کجای کشور و با هر میزان از توانمندی را در چارچوب الگوهای متنوع خود مورد حمایت قرار می دهد.

 
مرکز پیشران فناوری های راهبردی و تحقیقات کاربردی توسعه ای